Collection hero

Outlet

Returprodukter fra nettbutikken med evtskadet emballasje og/eller skjlnnhetsfeil

Description

Beskrivelse:

I denne kategorien vil vi tilby sko som i hovedsak er returer fra nettbutikken. Det kan feks være at emballasjen er ødelagt, så skoene ikke kan selges som ordinær vare, eller at skoene er prøvd på, derfor litt støv på undersiden av sålen. Info pr modell legges inn